PIMOT Partnerem dla Klimatu 2018

Przemysłowy Instytut Motoryzacji otrzymał status Partnera dla Klimatu 2018. Celem inicjatywy jest prowadzenie wspólnie z innymi Partnerami innowacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatu.

Partnerami inicjatywy są organizacje i instytucje reprezentujące różnorodne środowiska, m.in. jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz instytucje, dla których ochrona klimatu stanowi priorytet. Pokazały one swoimi wcześniejszymi dokonaniami troskę o środowisko, a udziałem w „Partnerstwie dla Klimatu” dają dowód swojemu zaangażowaniu w kwestie ochrony przyrody.

 Celem „Partnerstwa dla Klimatu” jest prowadzenie wspólnie z partnerami kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z problematyką zmian klimatu. W ramach Platformy organizowane są różnego rodzaju wydarzenia o dość zróżnicowanym charakterze, m.in. konferencje, debaty, happeningi, wystawy, które to mają na celu zwiększanie świadomości z zakresu ochrony klimatu wśród m.in. różnego rodzaju instytucji.

Aktualności