kupię clonazepam bez receptykupię estazolam bez receptykupię stilnox bez receptymetformina kupię bez receptytetralysal kupię bez recepty

XX Jubileuszowa Konferencja Energetyczna EuroPOWER

W dniach 19 – 20 listopada br. w Warszawie odbędzie się XX Jubileuszowa edycja Konferencji Energetycznej  EuroPOWER. Spotkanie przygotowane jest w koncepcji:SpołeczeństwoEnergetyka – Gospodarka, a tematem przewodnim najbliższej edycji jest hasło: Polska Polityka Energetyczna 2050.  Uroczystego otwarcia Konferencji dokona Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

PIMOT objął Honorowy Patronat nad konferencją.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER w tym roku obchodzi swój jubileusz. Jużpo raz 20. w jednym miejscu spotkają się prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy koncernów oraz grup energetyczno-paliwowych, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych oraz firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej. Zakres tematyczny konferencji współtworzony jest przez Radę Programową działającą pod przewodnictwem
dr Leszka Juchniewicza oraz Sekretarza RadyPiotra Rutkowskiego.  W jej skład wchodzą prezesi
i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz członkowie izb gospodarczych.

Wiodącymi tematami pierwszego dnia Konferencji będą: Polska Polityka Energetyczna 2050, Europejski Rynek Energii, Liberalizacja Rynku Gazu, Energetyka źródłem innowacji dla gospodarki.

Podczas drugiego dnia Konferencji dyskusje obejmą następujące natomiast zagadnienia: Energetyka rozproszona, Rynek Paliw, Polska energetyka na rynku kapitałowym.

Konferencja EuroPOWER na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych w naszym kraju. Prowadzone dyskusje dotyczą najistotniejszych zmian zachodzących na rynku, analizy nowych trendów oraz wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających najefektywniej realizować przyjęte strategie, dostosować się do nowych regulacji prawnych i odpowiedni sposób odpowiedzieć na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową. Udział reprezentatywnego grona kluczowych przedstawicieli branży, nauki i administracji umożliwia holistyczne spojrzenie na energetykę i zaprezentowanie jej w szerokim kontekście społecznym
i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem sektorów współpracujących – m.in. telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń.

Więcej informacji na stronie: http://konferencjaeuropower.pl

Aktualności