Wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski i Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych Mariusz Frankowski złożyli wizytę w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w dniu 7 czerwca br. Celem spotkania było zapoznanie z działalnością Instytutu oraz prezentacja dokonań i najważniejszych projektów PIMOT-u. 

Głównym punktem wizyty było zwiedzanie Centrum Bezpieczeństwa Transportu i Diagnostyki Pojazdów – unikatowej infrastruktury, w której prowadzone są badania z zakresu bezpieczeństwa czynnego i biernego środków transportu, badania symulacyjne, badania z zakresu elektroniki samochodowej oraz oddziaływania motoryzacji na środowisko.

Dyrekcja oraz przedstawiciele Instytutu w trakcie spotkania prezentowali Centrum i podkreślali jego znaczenie w rozwoju polskiej myśli technicznej, innowacyjności, poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wsparciu działań z zakresu elektromobilności oraz budowie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a ośrodkami naukowo-badawczymi.

  

07.06.2017

Aktualności